A. Cơ bản

28 Tháng Mười Một 201412:13 SA(Xem: 12045)
A. Cơ bản
55Vote
420Vote
32Vote
20Vote
11Vote
428
blank (Xem file PDF)


Hướng dẫn chia kiểu bố cục cơ bản website tin tức CMS 3.0.


Trang quản trị website CMS 3.0 cho phép bạn tự chọn và tạo bố cục riêng cho website của mình. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số kiểu bố cục và hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt bố cục cho website tin tức CMS 3.0.


1: Bố cục trang cơ bản.

Bố cục cơ bản chỉ bao gồm 4 phần:

+ Top banner.
+ Thanh điều hướng (top menu).
+ Nội dung bài viết.
+ Cuối trang (footer).


Trình tự thực hiện:


Bước 1: Hội nhập “siteadmin”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cơ bản

   --> 
 Hội nhập trang tổng quan.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cơ bản


Bước 2: Tạo bố cục mới.

Để thực hiện cài đặt bố cục website bạn vào mục “cài đặt”  -->  “Bố cục”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cơ bản


  --> 
 Chọn “Tạo mới”   -->  điền tên bố cục -->  chọn “Lưu”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cơ bản

Bước 3:  Chia bố cục.

  -->   Bố cục mới tạo hiện tại chỉ có phần nội dung bài viết (Content), chúng ta cần tạo thêm khung chứa top banner, thanh điều hướng, và phần cuối trang.

Thao tác thực hiện: Chọn “Chia bố cục”  -->  Nhấn vào nút “+” để chia bố cục hiện tại thành 4 dòng.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cơ bản

 

  -->   Chia bố cục thành 4 dòng.


Lưu ý: khi chia bố cục, khung “Content” sẽ di chuyển sang các vị trí khác, bạn phải di chuyển nó về vị trí giữa trang để nội dung được hiển thị đúng vị trí.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cơ bản

Bước 4: Thêm nội dung cho bố cục.

  1. Tạo banner và add vào vị trí chứa banner trong bố cục: bài hướng dẫn tại đây  --> http://cms.vnvn.com/p102a106/02-tao-banner-website và http://cms.vnvn.com/p102a107/a-chon-hieu-ung-cho-banner
  2. Đưa danh mục top menu vào vị trí top menu trên bố cục, bài hướng dẫn tại đây  --> http://cms.vnvn.com/p102a111/b-tao-top-menu
  3. Thêm thanh coppy right vào bố cục hướng dẫn tại đây   --> http://cms.vnvn.com/p102a126/10-them-thanh-copyright


Bước 5:
Tùy chọn kiểu hiển thị bố cục cơ bản cho trang nhà:

Vào thư mục nội dung  -->  Chọn “Trang”   -->  Chọn chỉnh sửa hiển thị cho “Trang Nhà” .

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cơ bản

Tại mục bố cục trang chọn kiểu “Bố cục cơ bản” vừa được tạo.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cơ bản

 
  --> 
 Giao diện bố cục cơ bản hiển thị như sau:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cơ bản

 

Chúc bạn thực hiện thành công.

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)