F. Tiện ích Bài Viết Của Thành Viên

15 Tháng Mười Hai 20148:11 CH(Xem: 13669)
F. Tiện ích Bài Viết Của Thành Viên
56Vote
418Vote
31Vote
21Vote
15Vote
3.631
blank (Tải file PDF)

Tiện ích bài viết của thành viên.

1. Công dụng của tiện ích: Cho phép thành viên website gửi bài viết, vào website (sau khi được quản trị viên thông qua bài viết mới được hiển thị ngoài layout website). 


Việc các thành viên được phép gửi bài viết vào website sẽ giúp nội dung website phong phú và mới mẻ. Người sử dụng sẽ có hứng thú và chủ động hơn trong quá trình tương tác với website, từ đó thu hút lượng truy cập nhiều hơn.

2. Hoạt động của tiện ích: Sau khi cài đặt tiện ích vào website, tại layout website sẽ hiển thị nút “tạo bài viết” cho người dùng sử dụng.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


3. Trình tự cài đặt tiện ích.


Bước 1: Truy cập trang tổng quan.


Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN cms 3.0 để hội nhập trang quản trị.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


==> Nhập tên truy cập ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


Bước 2: Cài đặt tiện ích vào website.


Chọn thư mục cài đặt ==> Chọn mục “tiện ích” ==> chọn danh sach tất cả bài tiện ích ==> chọn tiên ích “Bài viết của thành viên” ==> chọn “Miễn phí” để cài đặt.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


Bước 3: Tạo Rule (trang thiết lập gửi bài viết) mới cho website.

Sau khi cài đặt tiện ích “Bài viết của thành viên” vào website thành công, tại thư mục nội dung sẽ tự động hiển thị thêm một thư mục “Luật Đăng Bài”. Đây là công cụ chứa trang thiết lập cài đặt cho việc gửi bài viết vào website của người dùng.

==>Chọn vào mục “nội dung” ==> vào thư mục Luật Đăng Bài 

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên

==> Default Rule: Đây là rule hệ thống mặc định sẵn, cho phép tất cả thành viên gửi bài viết vào tất cả các trang của website.

Bạn có thể vô hiệu hóa rule này bằng cách tắt hiển thị hoặc chỉnh sửa nó. 

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


==> Hoặc nếu bạn muốn tạo một kênh thiết lập gửi bài viết mới hãy chọn tạo mới.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


==> Tiến hành thiết lập các cài đặt cho rule mới.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


1: Đặt tên cho rule.


2. Bật công cụ soạn thảo HTML (tức công cụ chỉnh sửa text khi khi người dùng thực hiện đăng bài viết).

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


3. Cho phép thẻ liên kết (Thẻ <a>: Khi chọn “bật” tại nút này, người dùng có thể chèn các liên kết dẫn đến các website khác khi tạo bài viết.


4. Cho phép thẻ hình ảnh: Cho phép người dùng chèn hình ảnh vào bài viết.


5: Thẻ media: Cho phép chèn video, audio vào bài viết.


6. Yêu cầu mã xác minh khi gửi bài.


Khung nhập mã xác minh sẽ hiển thị khi bạn chọn “Bật” yêu cầu xác minh.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


7: Chọn bật để quản trị website duyệt bài của người dùng.

(chỉ khi quản trị viên duyệt và cho phép thì bài viết mới có thể hiển thị ngoài layout website).

8-9: Chọn độ dài tối thiểu và tối đa của nội dung bài viết.

10: Quy định khoảng cách thời gian giữa 2 lần gửi bài viết liên tiếp của một người dùng!

11: Chọn số lượng bài viết tối đa mà một người dùng có thể gửi trong một ngày.

12: Cho phép người gửi chỉnh sửa bài viết đã gửi!

13: Kích hoạt: Rule chỉ hoạt động khi bật kích hoạt.

14: Rule được áp dụng cho các trang nào.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


15: Rule được áp dụng cho nhóm thành viên nào!

Người dùng khi ghi danh tài khoản thành viên, người quản trị chính có thể phân loại cấp bậc cho các thành viên để giới hạn mức độ quyền quản lý cho từng đối tượng thành viên. Và đây là bước chọn nhóm thành viên cho phép gửi bài viết vào website.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


==>  Chọn “Lưu” để hoàn tất thiết lập cho rule mới!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


Bước 5. Thay đổi vị trí các Rule.

Các rule sẽ được ưu tiên từ trên xuống dưới, một trang bài viết được add vào nhiều rule, các thiết lập của rule cao nhất sẽ có hiệu lực cho trang đó!

==> Có thể thay đổi thứ tự ưu tiên cho các rule bằng cách chọn di chuyển Lên/ Xuống các rule.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


Sau khi cài đặt thành công công cụ ngoài layout sẽ hiển thị nút đăng bài viết cho người dùng sử dụng.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích bài viết của thành viên


Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)