K. Tiện ích Sách

25 Tháng Mười Hai 201412:30 SA(Xem: 11102)
K. Tiện ích Sách
53Vote
420Vote
31Vote
21Vote
13Vote
3.728
blank (Tải file PDF)

Tiện ích “Sách”.

1. Công dụng của tiện ích.


Tiện ích cho phép tạo danh mục những bài viết được xắp xếp theo dạng mục lục sách. Đối với những nội dung cần được xắp xếp theo dạng chuỗi bài viết bạn nên cài đặt tiện ích này, việc tạo và xắp xếp các bài viết theo hệ thống sẽ góp phần giúp người dùng dễ theo dõi và tạo tính khoa học cho website.

2. Hoạt động của tiện ích.


Sau khi cài đặt tiện ích thành công, hệ thống sẽ bổ sung các công cụ tạo danh mục sách. Bên dưới là một mẫu danh mục được tạo ngoài layout website.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách

3. Trình tự thực hiện cài đặt tiện ích vào website.

Bước 1: Truy cập trang tổng quan.

Thêm cụm từ “/site admin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN cms 3.0 để hội nhập trang quản trị.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách


==> Nhập tên truy cập ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách

Bước 2: Cài đặt tiện ích.


Vào mục cài đặt ==> tiện ích ==> chọn danh sách “tất cả” tiện ích ==> chọn cài đặt tiện ích “Sách” ==> “Miễn phí” ==>  “Cài đặt” ==> “Đồng ý”.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách


Bước 3: Hướng dẫn tạo danh mục sách.


3.1. Tạo bài viết mới.


Vào thư mục nội dung ==> chọn tạo mới bài viết như bình thường (xem thêm hướng dẫn tạo bài viết mới tại http://cms.vnvn.com/p102a150/f-tao-bai-viet-moi ) bài viết này sẽ là trang đầu tiên của danh mục sách.

==> Nội dung ==> Bài viết ==>  Tạo mới bài viết.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách

==> Thiết lập thông tin và nội dung bài viết ==> chọn lưu ( xem thêm hướng dẫn tạo bài viết mới tại http://cms.vnvn.com/p102a150/f-tao-bai-viet-moi )


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách

3.2. Tạo Mục Lục Sách.


Sau khi chọn lưu bài viết mới ==> hệ thống sẽ hiển thị khung “Mục lục sách”,  Nhấn vào nút "Tạo mục lục" để chuyển bài viết thành dạng "Sách".


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách


==> Lúc này phần mục lục sẽ chuyển thành khung như hình bên dưới ==> Để tạo một nhánh con, ta nhấn vào nút + (2).

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách


==> Một nhánh mới được tạo ra ==> Tạo tiêu đề cho bài viết trên nhánh mới ==> chọn loại nhánh:


Loại nội dung: Giống như một bài viết thông thường, chứa nội dung độc lập.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách


  • Loại liên kết: Là nhánh chứa liên kết, khi người dùng nhấn vào nhánh này sẽ dẫn đến một nội dung thuộc liên kết. Nhánh không có bài viết. 

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách

3.3. Một số lưu ý :

 
 Khi nhấn vào dấu + để thêm nhánh thì nhánh mới được tạo ra sẽ là nhánh con của mục đang được chọn

 + VD: Hiện tại ta đang chọn "Bài 2" => ta nhấn (+)

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách

+ Mục mới được tạo ra sẽ là nhánh con của "Bài 2"

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách


  • Nếu ta xóa bài viết chính thì tất cả bài viết con (nhánh con - toàn bộ mục lục) sẽ bị xóa theo.

  •  Để di chuyển 1 nhánh, nhấn giữ chuột và kéo nhánh ta vị trí cần thiết rùi thả ra.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách

==> Kiểm tra hiển thị ngoài layout

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích sách


Bên trên là hướng dẫn cài đặt và sử dụng tiện ích “Sách”, chúc bạn thực hiện thành công.

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)