T. Tiện Ích Quảng Cáo Theo Vị Trí

05 Tháng Bảy 20159:41 CH(Xem: 11862)
T. Tiện Ích Quảng Cáo Theo Vị Trí
56Vote
418Vote
31Vote
21Vote
11Vote
427
blank (Xem file PDF)

Hướng dẫn thêm tiện ích quảng cáo theo vị trí.


Tiện ích này cho phép thiết lập các quảng cáo hiển thị theo từng khu vực, quốc gia… Các quảng cáo khi được cài đặt hiển thị ở khu vực nào sẽ chỉ hiển thị ở khu vực đã được chọn.

Bước 1: Cài đặt tiện ích vào Website.

Chọn cài đặt ==> chọn thư mục tiện ích.
 
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo theo vị trí

==> Nhấn cài đặt tiện ích “Quảng cáo theo vị trí”.
 
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo theo vị trí

Bước 2: Tùy chọn vị trí hiển thị cho quảng cáo.

Vào thư mục nội dung ==> Chọn Banner/Quảng cáo ==> chọn tạo mới (xem bài http://cms.vnvn.com/p102a106/02-tao-banner-website ) hoặc chỉnh sửa quảng cáo để cài đặt vị trí hiển thị cho các quảng cáo.
 
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo theo vị trí

==> Chọn vào một quảng cáo đã tạo ==> để cài đặt vị trí cho quảng cáo bạn chọn vào thư mục nâng cao.
 
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo theo vị trí

Bắt đầu tùy chọn vị trí hiển thị cho quảng cáo tại đây!
 
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo theo vị trí

1: Tùy chọn ngày/giờ bắt đầu hiển thị và ngày kết thúc hiển thị quảng cáo.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo theo vị trí

2-3: Chọn ngôn ngữ hiển thị và trang hiển thị cho quảng cáo.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo theo vị trí

4: Chọn khu vực hiển thị quảng cáo.

Ta có thể chọn vào dấu (+) bên tay phải khung để lựa chọn các khu vực được mặc định sẵn trong hệ thống.  

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo theo vị trí

Hoặc nhập trực tiếp khu vực vào khung trống:
 
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo theo vị trí

Khi lựa chọn tất cả IP thì quảng cáo sẽ hiển thị ở tất cả khu vực.Và khi lựa chọn 1 khu vực nhất định, quảng cáo chỉ hiển thị tại khu vực được chọn mà thôi.

==> Sau khi cài đặt tất cả thông tin/ tiện ích cho quảng cáo ==> Chọn lưu hoàn tất cài đặt.
 
Bên trên là các hướng dẫn và giới thiệu về tiện ích cài đặt hiển thị quảng cáo theo khu vực!

Mời bạn tiếp tục theo dõi các hướng dẫn tiếp theo để lần lượt làm quen và sử dụng hết các tiện ích của website VNVN CMS 3.0.

Chúc bạn quản trị tốt website của mình!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)