D. Làm sao tạo một danh mục (một trang) cho website

22 Tháng Sáu 20158:46 CH(Xem: 13260)
D. Làm sao tạo một danh mục (một trang) cho website
53Vote
420Vote
32Vote
21Vote
11Vote
3.927
blank (Tải file PDF)


Tạo một danh mục (một trang) cho website.


Danh mục được hiểu là trang tổng hợp chứa các nội dung theo cùng một chủ đề chính trên website.

Các danh mục tạo nên cấu trúc của website, khi bạn có một website mới, việc bổ sung các danh mục cần thiết cho website rất quan trọng! 

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

Trình tự thực hiện tạo danh mục website.

Bước 1: Hội nhập trang quản trị.

Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN cms 3.0 để hội nhập trang quản trị ==> Nhập tên truy cập     ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “ Hội Nhập”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

== >Nhập tên truy cập => Nhập mật mã đã ghi danh => Chọn “ Hội Nhập”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang


Bước 2:  Hướng dẫn thêm Danh Mục mới cho website.

Sau khi hội nhập trang Tổng Quan vào thư mục “ Trang” ==> chọn Tạo Mới 

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

==> Đặt Tên Tiêu Đề/ Mô Tả Ngắn Cho Danh Mục.

Nhập trực tiếp “Tên Danh Mục” và “Mô Tả Ngắn” vào ô trống.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

Bước 3: Cài đặt Kiểu Trang Cho Danh Mục.

Sổ danh mục Kiểu Trang và lựa chọn kiểu trang cho danh mục.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

Các kiểu trang bao gồm:

- Trang trống: là loại trang tuân theo bố cục nhưng không có nội dung. Thường dùng làm trang nhà hoặc các trang tổng hợp nội dung từ nhiều trang khác!

- Trang HTML: Trang này chỉ cần khi người quản trị cần các danh mục có thiết kế đặc biệt bằng công cụ HTML, yêu cầu hiểu rõ về html để sử dụng .

- Trang liên kết:  chứ các liên kết tới một trang khác trong website hoặc các trang khác ngoài website.

- Trang một bài viết: Là loại trang tuân theo bố cục và nội dung ở giữa trang. Thường dùng làm trang about us, contact.

- Trang nhiều bài viết: Là loại trang tuân theo bố cục và có thể map nhiều bài viết vào trang này. Thường dùng làm trang tin tức, sản phẩm, dịch vụ,.....

Chọn trang thích hợp cho danh mục mới của bạn:


Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

Bước 4: Chọn Nhánh Cha Cho Danh Mục!

Chọn nhánh chủ để add thư mục mới vào theo vị trí hiển thị và mục đích sử dụng danh mục của người quản trị.


Nhóm danh mục gồm : danh mục trên cùng- danh mục bên- danh mục dưới cùng- danh mục ẩn- danh mục cho di động- danh mục cho máy tính bảng… Và mỗi nhóm danh mục bao gồm nhiều nhánh khác nhau!

Chọn vị trí hiển thị cho danh mục mới => Chọn vào ký hiệu   (+) của các danh mục để tìm nhánh cha!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang
 

Sau khi chọn nhánh cha => chọn bật hiển thị cho danh mục mới!


Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

Sau khi chọn đầy đủ các thông tin và cài đặt cho danh mục chọn lưu để hoàn tất!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

Bước 5: Chọn bố cục cho Danh Mục.

Sau khi lưu các thông tin cho danh mục mới các mục “ Đường dẫn xem trang/ Đặt làm trang nhà/ Bố Cục Trang sẽ hiển thị để được cài đặt.


=> Chọn mẫu bố cục thích hợp cho danh mục mới của bạn.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

  • Đặt làm trang nhà: chọn bật/( tắt ) để cài đặt danh mục mới làm trang nhà cho website.

Bước 6: Chọn lưu để hoàn tất tạo “Danh Mục”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

Danh mục được tạo thành công hiển thị ngoài Layout website.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục một trang

Bên trên là hướng dẫn cơ bản tạo một “Danh Mục” mới cho website CMS 3.0.

Chúc bạn thực hiện thành công!


Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)