Q. Tiện ích Inline Media Button

19 Tháng Giêng 201510:12 CH(Xem: 14632)
Q. Tiện ích Inline Media Button
513Vote
420Vote
33Vote
27Vote
12Vote
3.845
blank (Xem file PDF)


Tiện ích Inline Media Button.

1. Công dụng của tiện ích: Cho phép hiển thị các nút lệnh xem video, audio và download ngay trong danh sách bài viết. Tiện ích tạo sự thuận tiện khi người dùng muốn theo dõi/download video/aiduo mà có thể không cần vào xem nội dung một bài viết.

2. Trình tự cài đặt tiện ích:

Bước 1: Hội nhập trang quản trị.

Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website để hội nhập trang quản trị.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích inline media button


Nhập tên truy cập => Nhập mật mã đã ghi danh => “Hội Nhập”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích inline media button
Bước 3: Cài đặt tiện ích vào Website!


Chọn danh mục “Cài đặt” ==> Chọn “Tiện ích” ==> vào danh sách “Tất cả tiện ích” ==> tìm kiếm tiện ích “Inline Media Button” ==> chọn nút “Miễn phí” để cài đặt tiện ích vào website.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích inline media button


Bước 4: Bật hiển thị các nút lệnh “Xem”-“Tải xuống” Media.


Sau khi cài đặt thành công tiện ích, để các nút lệnh xem/tải media hoạt động tại layout website, bạn có thể thiết lập hiển thị các nút lệnh trên bằng hai cách:


Cách 1: Vào danh mục “Trang” ==> chọn danh mục thuộc kiểu “Trang nhiều bài viết”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích inline media button


==> Chọn vào mục “Hiển thị” ==> tại khung “Sắp xếp” chọn bật nút “Xem media” và nút “Tải xuống media”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích inline media button


==> Cách 2: Bạn cũng có thể vào thư mục “Bố cục” ==> chọn widget “Khung bài viết” ==> vào cài đặt “Hiển thị” ==> ” chọn bật nút “Xem/Tải xuống media”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích inline media button
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích inline media button
Bước 5: Kiểm tra hoạt động của tiện ích.


Sau khi cài đặt tiện ích, ngoài layout website các bài viết có chứa audio/video sẽ hiển thị các nút lệnh xem video, audio và download ngay ngoài danh mục bài viết.


(Xem thêm hướng dẫn đưa video/audio vào bài viết tại http://cms.vnvn.com/p102a121/c-them-video-vao-bai-viethttp://cms.vnvn.com/p102a120/b-them-audio-vao-bai-viet

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích inline media button


Chúc bạn thực hiện thành công.


Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)