U. Thêm Thành Phần Hiển Thị Vào Website

09 Tháng Sáu 201412:50 SA(Xem: 10899)
U. Thêm Thành Phần Hiển Thị Vào Website
529Vote
420Vote
32Vote
25Vote
11Vote
4.257
blank (Xem file PDF)

THÊM THÀNH PHẦN HIỂN THỊ VÀO WEBSITE


Các bài hướng dẫn trước chúng ta đã được hướng dẫn tạo bố cục và thêm topmenu cho bố cục được tạo! Đối với webiste CMS V3.0, tại bố cục được cài đặt sẵn 5 thành phần hiển thị cơ bản bao gồm:
  1. Mã HTML
  2. Khung bài viết
  3. Thanh Copyright
  4. Thanh điều hướng
  5. Danh Mục.
Các tiện ích khác người quản lý sẽ tự cài đặt khi cần sử dụng!

Để thêm các thành phần hiển thị vào bố cục chọn ký hiệu (+)

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

=> 5 tiện ích được thiết lập sẵn được hiển thị bao gồm:

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

Qua các bài hướng dẫn trước chúng ta đã tạo được một bố cục mới chứa banner và topmenu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành sử dụng tiện ích “Khung bài viết” để tạo các vị trí chứa bài viết/ tin mới của website.

Bước 1: Chọn thêm tiện ích khung bài viết vào bố cục!

Tại vị trí khung chứa chọn ký hiệu (+) => chọn thêm tiện ích “Khung bài viết”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

Bước 2: Thiết lập các thông tin cho khung hiển thị.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

1. Tên: Đặt tên cho khung bài viết để phân biệt với các danh mục khác.

=> Nhập trực tiếp tên vào khung trống.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

2. Kích hoạt hiển thị

Danh mục mới chỉ hiển thị khi bạn chọn “Bật” kích hoạt.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

3. Đóng khung

Bật/tắt hiển thị khung cho danh sách tin trong khung bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

4. Hiển thị trên các trang

Tùy chọn các trang cho phép mà tiện ích khung bài viết mới có thể hiển thị => Chọn “ Đồng ý” để hoàn tất thêm trang!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

5. Chọn “Lưu” để hoàn tất cài đặt thông tin cho “Khung Bài Viết”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

Bước 3. Thiết lập cài đặt hiển thị cho Khung bài viết mới tạo.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

1. Lấy bài viết từ các trang.

Menu sẽ lấy tin mới nhất từ các trang được chọn trong ô này.

Nhập trực tiếp tên trang vào ô hoặc chọn biểu tượng “+” và chọn trang cho phép lấy bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

2. Kiểu hiển thị.

Tùy chọn kiểu hiển thi tin cho khung bài viết.

Sổ mục danh sách hiển thị => lựa chọn kiểu hiển thị thích hợp cho danh sách tin thuộc “Khung Bài Viết

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

Các kiểu hiển thị bao gồm:

  • Kiểu hiển thị “Danh sách"

Các tin được lấy từ trang “Tin tức” (Trang được chọn từ mục 1), hiển thị theo dạng danh sách tại vị trí chứa khung bài viết!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

  • Kiểu hiển thị “Ảnh Mô Tả”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

  • Kiểu hiển thị "khung hiệu ứng"

Đối với kiểu hiệu ứng hiển thị, chúng ta cần chọn hiệu ứng thay đổi các tin trong khung bài viết.

(Các kiểu hiệu ứng vui lòng xem lại bài hướng dẫn tạo banner website).

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

Các tin mới sẽ lần lượt thay thế nhau trong khung bài viết theo kiểu hiệu ứng đã được chọn.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

3. Số cột hiển thị

Tùy chon số cột hiển thị tin trong khung bài viết!

VD:

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

4. Số tin hiển thị

Tùy chọn cho phép số tin được lấy từ mục “Tin tức” vào khung bài viết!

Chọn mũi tên lên-xuống tùy chỉnh số tin hiển thị!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

6. Xắp xếp theo

  • Ngày tháng: Các bài viết sẽ được lấy để hiển thị trong khung bài viết theo thứ tự ngày đăng “giảm dần” hoặc “tăng dần” tức “thứ tự từ tin mới nhất đến cũ hoặc ngược lại”.

  • Ngẫu nhiên: Các bài viết trong khung hiển thị ngoài layout sẽ được lấy một cách ngẫu nhiên!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

7. Tùy chọn kích thước ảnh đại diện.

Kích thước ảnh đại diện khung bài viết thường đã được hệ thống mặc định sẵn.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

8. Hiển thị tooltips.

Tooltips tức phần chú thích tóm lượt nội dung bài viết. Chọn bật hiển thị tooltips thì khi trỏ chuột vào tựa đề, phần chú thích sẽ hiển thị!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

9. Sắp xếp.

Chọn bật/(tắt) và xắp xếp theo thứ tự các hiển thị cần thiết mỗi tin thuộc “Khung bài viết”.

(Thay đổi thứ tự bằng cách chọn vào thư mục giữ chuột trái và di chuyển đến vị trí thích hợp).

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

=> Sau khi hoàn thất thiết đặt “Thông tin” và “Hiển thị” cho khung bài viết => Chọn “Lưu” để hoàn tất tạo khung bài viết!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

Khung bài mới được thêm vào bố cục.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

Khung bài viết hiển thị ngoài Layout.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thành phần hiển thị vào website

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)