C. Tạo Left Menu

09 Tháng Sáu 201412:48 SA(Xem: 15426)
C. Tạo Left Menu
515Vote
415Vote
30Vote
20Vote
11Vote
4.431
blank (Xem file PDF)

HƯỚNG DẪN TẠO LEFT MENU WEBSITE


Để tạo Left / Right Menu chúng ta sử dụng tiện ích Danh mục ( tương tự tạo Top menu).

Bước 1: Thêm tiện ích “Danh mục” vào Bố Cục.

Tại vị trí khung chứa cần thêm Left Menu chọn biểu tượng “+”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu

Bước 2: Thiết lập các thông tin hiển thị cho “Danh mục”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu

1. Tên: Đặt tên cho danh mục để phân biệt với các thành phần hiển thị khác.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu

2. Loại Danh Mục: Lựa chọn kiểu hiển thị cho danh mục. Đối với danh mục chọn là left menu thông thường chọn kiểu hiển thị “ Nằm Dọc”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu

Các kiểu hiển thị danh mục dọc bao gồm: Nằm dọc, nằm dọc dạng cây (các thư mục cùng nhánh có thể show cùng lúc), nằm dọc dang xếp ( thu mục sẽ tự động xếp lại khi mở một danh mục khác cùng số nhánh với nó).

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu

3. Nhánh hiển thị: Lựa chọn trang hiển thị tại Left menu.

=> Sổ danh sách các trang và chọn trang hiển thị!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu

4. Level Nhánh Con: Chọn số nhánh con hiển thị thuộc trang đã được chọn!

5. Kích hoạt hiển thị: Menu chỉ hiển thị khi được bật kích hoạt!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu

6. Đóng khung

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu

7. Hiển thị trên các trang: Tùy chọn các trang cho phép hiển thị Left Menu.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu

Bước 3. Lưu các cài đặt hoàn tất tạo Left menu!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu
Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu

Bố cục được thêm Left Menu.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo left menu

Chúc các bạn thực hành thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)