A. Tải Audio lên tài nguyên

09 Tháng Sáu 201412:48 SA(Xem: 17153)
A. Tải Audio lên tài nguyên
512Vote
419Vote
35Vote
22Vote
11Vote
439
blank (Xem file PDF)

THÊM AUDIO VÀO TÀI NGUYÊN


Các bài viết trên website thường được có các tài nguyên như hình ảnh, một đoạn audio hoặc video… và để đưa được một đoạn audio hoặc một đoạn video vào bài viết thì trước tiên bạn cần đưa chúng vào thư mục “Tài Nguyên” của website.

1. Đưa audio vào tài nguyên

Bước 1: Hội nhập vào trang tổng quan website new V3.0 của bạn! (tất cả các hoạt động đăng tải tài nguyên chỉ có người quản trị mới có quyền thực hiện được.)

Thêm cụm từ "/siteadmin" vào sau địa chỉ website để vào trang quản trị.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải audio lên tài nguyên

Nhập tên thành viên => mật mã  => chọn "Hội nhập".


Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải audio lên tài nguyên

Bước 2: Chọn nơi lưu trữ tài nguyên Audio trong website!

Sau khi hội nhập thành công tại trang tổng quan bạn vào thư mục “Tài Nguyên”.

Chọn tài nguyên tại vị trí (1) hoặc (2) trong ảnh => chọn Media (nơi lưu trữ tài nguyên audio/video cuser website)

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải audio lên tài nguyên

Bước 3: Đăng audio lên vào thư mục Media.

Trong Media gồm: Audio và Video => chọ audio để lưu trữ đoạn audio của bạn.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải audio lên tài nguyên

Bước 4: Tải đoạn audio mới vào tài nguyên.

Bạn có thể lựa chọn tạo thư mục chứa các đoạn Audio (để dễ dàng quản lý tài nguyên) hoặc đăng tải chúng trực tiếp ra ngoài danh mục Audio của Tài Nguyên.

4.1. Tạo thư mục mới.

Sổ mục “tác vụ” => chọn “thư mục mới” => đặt tên cho thư mục (nên đặt theo tên bài viết chứa audio/ theo trang/ theo ngày tháng đăng bài để dễ dàng quản lý)

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải audio lên tài nguyên

Chọn vào thư mục mới được tạo => chon “Tải lên” tại các vị trí (1)(2)(3) trong ảnh => chọn tập tin để tải lên.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải audio lên tài nguyên

4.2. Tải lên trực tiếp tại thư mục Audio (không tạo thư mục).

Chọn lệnh tải lên từ một trong các vị trí (1)(2)(3) trong ảnh => chọn vào ký hiệu dấu “+” liên kết với tập tin chứa audio muốn tải vào tài nguyên.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải audio lên tài nguyên

Bước 5: Chọn tải đoạn Audio (trình tự thực hiện giống nhau với cả hai cách tải audio trực tiếp hoặc tạo thư mục chứa audio).

Chọn đoạn Audio cần tải => chọn open=> chọn tải lên.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải audio lên tài nguyên
Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải audio lên tài nguyên

Chúc bạn thực hiện thành công trong mỗi bài hướng dẫn!


Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)