B. Tải Video lên tài nguyên

09 Tháng Sáu 201412:49 SA(Xem: 20084)
B. Tải Video lên tài nguyên
519Vote
418Vote
32Vote
22Vote
11Vote
4.242
blank (Xem file PDF)

THÊM VIDEO LÊN TÀI NGUYÊN


Ở các bài thực hành trước chúng ta đã được hướng dẫn thêm hình ảnh và Audio vào thư mục Tài Nguyên. Một tài nguyên nữa không thể thiếu là Video, cần học cách tải video vào thư mục Tài Nguyên để có thể chèn chúng vào bài viết khi cần.

Thực hành thêm Video vào tài nguyên.

Bước 1:
Chọn thư mục lưu trữ tài nguyên Video.


Hội nhập trang tổng quan => Chọn thư mục “Tài Nguyên” => Chọn “Media” để lưu trữ tài nguyên video.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải video lên tài nguyên

Chọn mục “Video” trong Media

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải video lên tài nguyên

Bước 2: Lựa chọn thêm video vào bài viết theo 2 cách:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải video lên tài nguyên

1. Chọn đăng tải trực tiếp trên thư mục “Video” (không tạo thư mục con chứa Video mới).

Chọn lệnh “Tải Lên” từ các vị trí (1)(2) hoặc (3) trong hình.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải video lên tài nguyên

2. Tạo thư mục chứa video để quản lý dễ dàng hơn (trường hợp tải nhiều video trong cùng một bài viết/ hoặc các video có cùng một chủ đề chung …)

Sổ mục “Tác Vụ” chọn “Tạo Thư Mục” => Đặt tên cho thư mục mới (nên chọn tên theo chủ đề chung cho các video cùng thư mục như tên bài viết/ tên trang/ ngày đăng bài viết chứa Video v.v).

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải video lên tài nguyên

Chọn vào thư mục vừa được tạo => chọn “Tải Lên” tại các vị trí (1)(2) hoặc (3) như trong ảnh bên dưới.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải video lên tài nguyên

Bước 3: Chọn video từ tập tin của bạn! (Thực hiện cùng trình tự đối với cả hai cách bên trên)

Chọn ký hiệu dấu “+” để tải tập tin => Chọn tập tin cần tải => Chọn “Open”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải video lên tài nguyên

Chọn lệnh “Tải lên” để bắt đầu tải tập Video => chờ xử lý tập tin.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải video lên tài nguyên

Video được tải thành công vào Tài Nguyên Website!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tải video lên tài nguyên

Chúc bạn thực hiện thành công.

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)