A. Tiện Ích Mạng Xã Hội

09 Tháng Sáu 201412:49 SA(Xem: 15886)
A. Tiện Ích Mạng Xã Hội
512Vote
418Vote
31Vote
22Vote
14Vote
3.937
blank (Tải file PDF)

Thêm tiện ích chia sẻ mạng xã hội vào website!

Ứng dụng của tiện ích: Tiện ích này cho phép cài đặt các công cụ chia sẻ mạng xã hội như facebook, Tweet, Google +, Email v.v… vào các bài viết trên website. Công cụ này giúp ích cho việc chia sẻ thông tin, quảng bá website dễ dàng.

Hoạt động của tiện ích: Sau khi cài đặt tiện ích thành công, layout website sẽ hiện thị các nút chia sẻ mạng xã hội để người dùng sử dụng.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

Trình tự thực hiện.


Bước 1: Hội nhập trang quản trị.


Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN cms 3.0 để hội nhập trang quản trị ==> Nhập tên truy cập ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

Bước 2: Hội Nhập Trang Tổng Quan


Nhập tên truy cập => Nhập mật mã đã ghi danh => “Hội Nhập”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

Bước 3: Cài đặt tiện ích vào Website!

Chọn danh mục “Cài đặt”  -->  Chọn “Tiện ích”  -->  Chọn “Tất cả”  -->  tìm kiếm tiện ích “Chia sẻ mạng xã hội (Addthis.com)-1.0.0  -->  chọn nút “Miễn phí” để cài đặt tiện ích vào website.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội


  --> 
Chọn đồng ý hoàn tất cài đặt tiện ích vào website  -->  Kiểm tra tiện ích được cài đặt tại danh mục “Đã cài đặt”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

 

Bước 4: Kiểm tra hoạt động của tiện ích.

 

Sau khi cài đặt tiện ích chia sẻ mạng xã hội thành công  -->  vào mục “Nội Dung”  -->  chọn mục “AddThis” (Thư mục này chứa công cụ chia sẻ mạng xã hội).

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

  

Hiện tại chương trình đã mặc định thanh công cụ chia sẻ bao gồm Face book- tweet- Addthis được áp dụng cho tất cả các trang.


Bước 5: Chỉnh sửa/thêm/bớt công cụ chia sẻ mạng xã hội.

Chúng ta có thể chỉnh sửa hoặc tạo mới thanh công cụ và thêm các phương tiện chia sẻ theo ý mình.

  -->  Chọn biểu tượng chỉnh sửa  -->  thiết lập cài đặt cho thanh chia sẻ mạng xã hội.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

 

  -->  Sau khi chọn chỉnh sửa chúng ta cần thiết lập các thông tin cho thanh chia sẻ mạng xã hội!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội


1. Đặt tên cho thanh chia sẻ mạng xã hội! (tên này chỉ hiển thị trong thư mục Addthis- không hiển thị ngoài layout).

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

 

2. Tùy chỉnh CSS (chỉ giành cho người biết về CSS)

 

3. Chọn vị trí hiển thị bộ nút chia sẻ mạng xã hội ngoài layout website!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

4. Chọn kiểu hiển thị (Ngang hoặc dọc)!


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

5. Kích thước bộ nút: Chọn kích cỡ vừa 16 px hoặc lớn 32px.


6. Hiển thị bộ đếm (chỉ hỗ trợ Facebook, Tweet, Google+, Addthis) chọn hiển thị bộ đếm số lượt chia sẻ hoặc số like trên các nút mạng xã hội!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

7. Bật hiển thị cho thanh chia sẻ mạng xã hội!


Các nút chia sẻ mạng xã hội chỉ hiển thị ngoài layout khi được kích hoạt!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

 
8. Khung xem trước bộ nút hiển thị ngoài layout !

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

 

9-10. Thêm- xắp xếp các phương tiện chia sẻ mạng xã hội!


Để thêm các nút chia sẻ mạng xã hội ta kéo từ khung 10 lên khung 9!

Để xóa các nút ta kéo từ khung 9 vào khung 10.

Ta có thể di chuyển và xắp xếp các nút trong khung 9!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội

 

11. Chọn trang hiển thị cho tiện ích chia sẻ mạng xã hội!

Khung chứa các phương tiện chia sẻ mạng xã hội chỉ hiển thị trên các trang được chọn tại đây!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội


  -->  Chọn lưu để hoàn tất các thiết lập cho khung chia sẻ mạng xã hội!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội


Khung chia sẻ mạng xã hội được hiển thị ngoài layout website!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích mạng xã hội


Bên trên là hướng dẫn thêm và sử dụng tiện ích chia sẻ mạng xã hội!


Chúc bạn thực hành thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)