W. Thêm Thanh Điều Hướng

09 Tháng Sáu 201412:50 SA(Xem: 12698)
W. Thêm Thanh Điều Hướng
53Vote
419Vote
34Vote
20Vote
12Vote
3.828
blank (Xem file PDF)

THÊM THANH ĐIỀU HƯỚNG VÀO WEBSITE


Tiện ích thanh điều hướng là một trong 5 tiện ích cơ bản được hỗ trợ cài đặt sẵn! Thanh điều hướng là tiện ích hiển thị các nhánh dẫn đến thư mục đang hiển thị trên website!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh điều hướng

Thêm tiện ích thanh điều hướng vào bố cục website:

Bước 1: Chọn khung chứa cần thêm “Thanh Điều Hướng” => Chọn ký hiệu “+” => Chọn “Thêm” tiện ích “Thanh điều hướng”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh điều hướng

Bước 2: Thiết Lập Thông Tin Hiển Thị Cho Khung Điều Hướng.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh điều hướng

1. Tên: Đặt tên cho khung chứa thanh điều hướng để phân biệt với các thành phần hiển thị khác tại bố cục. (Tên này không hiển thị ngoài layout nếu không chọn đóng khung).

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh điều hướng

2. Tiêu Đề “Trang Nhà”: Đặt tiêu đề hiển thị tai trang nhà cho thanh điều hướng!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh điều hướng

3. Kích hoạt hiển thị: Thanh điều hướng chỉ hiển thị khi được bật kích hoạt!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh điều hướng

4. Đóng Khung: Chọn bật nếu muốn đóng khung thanh điều hướng! (Khi Chọn bật đóng khung, tên của khung điều hướng sẽ hiển thị tại layout).

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh điều hướng

5. Hien thi tren cac trang.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh điều hướng

=> Lưu Các cài đặt cho thanh điều hướng!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh điều hướng

=> Thanh điều hướng được thêm vào bố cục!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh điều hướng

Thanh điều hướng hiển thị tại lay out website!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh điều hướng

Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)