12. Chính Sách Riêng Tư

12 Tháng Sáu 20147:47 CH(Xem: 12203)
12. Chính Sách Riêng Tư
526Vote
443Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.469
blank (Xem file PDF)

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP TRANG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ


Trang chính sách bảo mật của một website là nơi lưu trữ các thông tin về chính sách riêng của mỗi website.

Chính sách riêng tư này sẽ được thông báo khi người dùng muốn ghi danh làm thành viên của website.

Sau đây là các thao tác để tạo trang chính sách bảo mật cho Website.

Bước 1: Hội nhập trang tổng quan => Chọn cài đặt => chọn mục Thành Viên.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chính sách riêng tư

Bước 2: Thiết lập yêu cầu ghi danh cho website.

Các thiết lập cơ bản này quy đinh đối tượng người dùng và thông tin tài khoản thành viên của website.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chính sách riêng tư

1. Chọn bật nếu muốn hiển thị ô nhập ngày tháng năm sinh khi người dùng ghi danh.

2. Chọn độ tuổi thấp nhất mà người dùng có thể ghi danh làm thành viên.

3. Cấp quyền thành viên cho người dùng mới ghi danh người dùng thuộc nhóm nào sẽ chỉ có quyền hạn của nhóm đó!

4. Chọn bật nếu muốn khung nhập mã xác nhận hiển thị khi ghi danh:

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chính sách riêng tư

5. Yêu cầu người dùng phải kích hoạt email.

Sau khi ghi danh thành công, hệ thống sẽ tự động gửi mail xác nhận tới địa chỉ email của người dùng để yêu cầu họ xác minh! Sau khi xác minh thì mới có thể hội nhập vào website được.

Sau 24h nếu người dùng không xác minh thì tài khoản sẽ bị hủy bỏ.

Bước 3: Thiết lập các chính xách riêng tư cho website.

Sau khi thiết lập yêu cầu hội nhập => chọn sang khung chính sách và nhập nội dung chính sách cho website => chọn lưu để hoàn tất!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chính sách riêng tư

Website VNVN CMS 3.0. – khung chính sách bảo mật sẽ không hiển thị ngoài layout. Chỉ khi người dùng nhấn vào nút Ghi danh thì mới có thể thấy được các điều khoản này!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư được hiển thị tại mục ghi danh!

Có thể vào mục chính sách để xem chính sách riêng tư của website!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chính sách riêng tư

Nội dung bảo mật hiển thị đầy đủ khi chọn vào mục “Chính sách”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chính sách riêng tư

Bên trên là hướng dẫn tạo chính sách bảo mật cho website VNVN CMS 3.0!

Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)