B. Nội dung + Cột phải

28 Tháng Mười Một 201412:53 SA(Xem: 12061)
B. Nội dung + Cột phải
53Vote
424Vote
32Vote
21Vote
12Vote
3.832
blank (Xem file PDF)


Hướng dẫn chia bố cục website với cột phải.


  • Kiểu bố cục với cột phải gồm 5 phần:
  • Banner (top banner)
  • Thanh điều hướng (top menu)
  • Cột phải (right menu)
  • Nội dung bài viết (content)
  • Cuối trang (footer)

 

Trình tự thực hiện.

Bước 1: Hội nhập siteadmin.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục nội dung cột phải


-->
Hội nhập trang tổng quan:

Điền tên thành viên  -->  nhập mật mã   -->  chọn hội nhập.

 

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục nội dung cột phải


Bước 2: Tạo mới bố cục.

Để thực hiện cài đặt bố cục giao diện website bạn vào mục “cài đặt”   -->  “Bố cục”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục nội dung cột phải

 

  -->  Chọn tạo mới bố cục  -->  Đặt tên bố cục  -->  Chọn lưu.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục nội dung cột phải


Bước 3: Chia bố cục.

Chọn “chia bố cục”  -->  Nhấn vào dấu “+” chia bố cục làm 4 dòng, tại khung chứa nội dung bài viết bạn tạo thêm một cột chứa right menu.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục nội dung cột phải


 --> 
 Chia bố cục thành 4 dòng và 1 cột ( chứa right menu) thao tác chia dòng- cột trước sau theo trình tự từ 1-5 trong ảnh bên dưới.

Lưu ý: Khi chia bố cục, khung “Content” sẽ di chuyển sang các vị trí khác, bạn phải di chuyển nó về vị trí giữa trang để nội dung được hiển thị đúng vị trí.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục nội dung cột phải


Bước 4: Thêm nội dung cho bố cục.

 
Bước 5: Tùy chọn kiểu hiển thị bố cục với cột phải cho trang nhà:

Vào thư mục nội dung  --> Chọn “trang”  --> Chọn chỉnh sửa hiển thị cho “Trang Nhà” .

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục nội dung cột phải


Chọn kiểu bố cục với right menu  -->  lưu kiểu bố cục cho trang nhà.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục nội dung cột phải


Kiểu bố cục với right menu hiển thị trên trang nhà:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục nội dung cột phải


Chúc bạn thực hiện thành công.

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)