C. Cột trái + Nội dung

28 Tháng Mười Một 20141:11 SA(Xem: 13393)
C. Cột trái + Nội dung
514Vote
421Vote
31Vote
21Vote
11Vote
4.238
blank (Xem file PDF)


Hướng dẫn chia bố cục website với cột trái.


Kiểu bố cục này bao gồm 5 phần:
 

  • Banner (top banner)
  • Thanh điều hướng (top menu)
  • Cột trái (left menu)
  • Nội dung bài viết (content)
  • Cuối trang (footer)

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hội nhập siteadmin.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung


-->
Hội nhập trang tổng quan:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung


Bước 2: Tạo mới bố cục.

Để thực hiện cài đặt bố cục website bạn vào mục “cài đặt”  -->   “Bố cục”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung

Chọn tạo mới bố cục -->  Đặt tên bố cục  --> Chọn lưu.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung


Bước 3. Chia bố cục.

Chọn “chia bố cục”  --> Nhấn vào dấu “+” chia bố cục làm 4 hàng, tại khung chứa nội dung bài viết bạn tạo thêm một cột chứa left menu.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung


-->
 Chia bố cục thành 4 dòng và 1 cột (chứa right menu) thao tác chia dòng- cột trước sau theo trình tự từ 1-5 trong ảnh bên dưới.

Lưu ý: Khi chia bố cục, khung “Content” sẽ di chuyển sang các vị trí khác, bạn phải di chuyển nó về vị trí giữa trang để nội dung được hiển thị đúng vị trí.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung


Bước 4. Thêm nội dung cho bố cục.

 

Bước 5. Tùy chọn kiểu hiển thị bố cục cơ bản cho trang nhà:

Vào thư mục nội dung  --> Chọn “trang”  --> Chọn chỉnh sửa hiển thị cho “Trang Nhà” .

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung

 

Chọn kiểu bố cục với left menu --> lưu kiểu bố cục cho trang nhà.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung

 

Kiểu bố cục với left menu hiển thị trên trang nhà:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung

 

Chúc bạn thực hiện thành công.

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)