D. Cột trái + Nội dung + Cột phải

28 Tháng Mười Một 20141:27 SA(Xem: 13433)
D. Cột trái + Nội dung + Cột phải
59Vote
419Vote
32Vote
23Vote
13Vote
3.836
blank (Xem file PDF)


Chia bố cục với cột trái (left menu) và cột phải (right menu).


Kiểu bố cục này bao gồm 6 phần:
 

  • Banner (top banner)
  • Thanh điều hướng (top menu)
  • Cột trái (left menu)
  • Nội dung bài viết (content)
  • Cột phải (right menu)
  • Cuối trang (footer)


Trình tự thực hiện.


Bước 1: Hội nhập siteadmin.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung cột phải


-->
Hội nhập trang tổng quan:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung cột phải


Bước 2: Tạo mới bố cục.

Để thực hiện cài đặt bố cục giao diện website bạn vào mục “cài đặt”  -->  “Bố cục”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung cột phải


Chọn tạo mới bố cục  --> Đặt tên bố cục  --> Chọn lưu.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung cột phải


Bước 3. Chia bố cục.

 Chọn “chia bố cục”  --> Nhấn vào dấu “+” để chia bố cục làm 4 dòng, tại khung chứa nội dung bài viết bạn tạo thêm 2 cột chứa left menu và right menu.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung cột phải


 -->  Chia bố cục thành 4 dòng và 2 cột (left menu và right menu) thực hiện thao tác chia tự trước-sau theo trình tự 1-6 trong ảnh bên dưới.

Lưu ý: Khi chia bố cục, khung “Content” sẽ di chuyển sang các vị trí khác, bạn phải di chuyển nó về vị trí giữa trang để nội dung được hiển thị đúng vị trí.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung cột phải

Bước 4: Thêm nội dung cho bố cục.


Bước 5: Tùy chọn kiểu hiển thị bố cục cơ bản cho trang nhà:

 --> Vào thư mục nội dung  --> Chọn “trang”  --> Chọn chỉnh sửa hiển thị cho “Trang Nhà” 

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung cột phải

 

Chọn kiểu bố cục với “Left and right menu” (tên bố cục đã đặt ở bước 3)  --> lưu kiểu bố cục cho trang nhà.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung cột phải

 

Kiểu bố cục với “left menu và right menu” hiển thị trên trang nhà:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chia bố cục cột trái nội dung cột phải


Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)