G. Tiện ích User Upload

17 Tháng Mười Hai 201412:47 SA(Xem: 13689)
G. Tiện ích User Upload
56Vote
422Vote
33Vote
23Vote
15Vote
3.539
blank (Tải file PDF)

Tiện
ích User Upload


1. Công dụng của tiện ích.


Sau khi cài đặt tiện ích bài viết của người dùng vào website (xem hướng dẫn tại http://cms.vnvn.com/p102a165/f-tien-ich-bai-viet-cua-thanh-vien )

Người dùng chỉ có thể tải ảnh/ video vào bài viết khi có URL ảnh (tức đường link của ảnh/video đã được tải lên một website). Việc này gây khó khăn cho người dùng!


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload

Để người dùng có thể chèn ảnh, video hay các tài nguyên khác vào bài viết, bạn cần cài đặt thêm tiện ích User Upload. Tiện ích cho phép thành viên website có thể tải tài nguyên (hình ảnh, video, audio v.v…) từ file cá nhân trực tiếp vào bài viết.

2. Trình tự thực hiện cài đặt tiện ích.

 

Bước 1: Hội nhập trang quản trị.


Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN CMS 3.0 để hội nhập trang quản trị ==> Nhập tên truy cập ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


Bước 2: Hội Nhập Trang Tổng Quan.


Nhập tên truy cập=> Nhập mật mã đã ghi danh ==> Hội nhập

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload

Bước 3: Cài đặt tiện ích vào website


Vào mục “Cài đặt” ==> Chọn “Tiện ích” ==> Tìm cài đặt tiện ích User Upload- 1.0.0  == > Miễn phí == > Cài đặt == > Đồng ý.

 

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload

 
Bước 4: Thiết lập cài đặt công cụ tải ảnh.

Sau khi cài đặt tiện ích thành công vào website, trong thư mục cài đặt sẽ hiển thị thêm mục “User Upload”, đây là nơi chứa các rule (thiết lập cài đặt cho công cụ tải tài nguyên của người dùng).

Hệ thống đã tạo sẵn một rule áp dụng cho phép tải tài nguyên vào bài viết của thành viên ở tất cả các trang. Bạn có thể chọn chỉnh sửa hoặc tạo một rule mới theo những cài đặt riêng của mình.

Chọn Cài Đặt ==> User Upload ==> Tạo mới Rule.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


Bước 5: Thiết lập các cài đặt cho rule mới!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


1: Đặt tên cho rule.


2. Tùy chọn tổng dung lượng tài nguyên cho phép được tải lên trong một bài viết.

Người dùng không được phép tải file có dung lượng lớn hơn giá trị được cài đặt tại ô này trên mỗi bài viết!

3: Tùy chọn giới hạn cho mỗi tập tin được phép tải lên trên một lần tải.

4: Tùy chọn tổng số lượng tập tin được phép tải lên trong một bài viết.

5: Tùy chọn loại tập tin được phép chèn vào bài viết.


==> Chọn bật ở loại tập tin cho phép tải lên bài viết. Các loại tập tin bao gồm: Hình ảnh, video/audio, và các loại tập tin khác.

6: Bật kích hoạt

==> Rule chỉ hoạt động khi được bật kích hoạt.

==> Sau khi tùy chọn các thiết lập cho Rule chọn lưu để hoàn tất.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


==> Rule mới được tạo được hiển thị .


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


Bước 6: Add rule cho phép tải ảnh vào Luật đăng bài.

Tiện ích User Upload không hoạt động riêng lẻ, chúng ta cần liên kết rule mới tạo với thư mục “Luật đăng bài” để  tiện ích có thể hoạt động được.

Chọn mục Nội Dung ==> Luật đăng bài ==> chọn Rule áp dụng tiện ích cho phép người dùng đăng ảnh.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


==> Chọn rule tải ảnh phù hợp tại khung “Thiết Lập Tải Lên”.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


==> Chọn Lưu hoàn tất thêm tiện ích tải ảnh vào rule bài viết!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


Bước 7: Kiểm tra hoạt động của tiện ích.


Sau khi hoàn tất các bước trên, người dùng có thêm những tập tin như hình ảnh/video/audio vào bài viết mà không cần có URL hình ảnh.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


Sau khi hội nhập vào website người dùng có thể tải hình ảnh vào bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


==> Ảnh được chọn từ File cá nhân người dùng.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


Hình ảnh được đăng tải thành công vào bài viết. (Bài viết chỉ được hiển thị ngoài layout website sau khi được người quản trị kích hoạt).

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích user upload


Bên trên là các thao tác hướng dẫn cài đặt cho phép người dùng đăng tải hình ảnh vào bài viết.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)