H. Tiện ích Ý Kiến Bài Viết

17 Tháng Mười Hai 201410:10 CH(Xem: 13531)
H. Tiện ích Ý Kiến Bài Viết
52Vote
419Vote
31Vote
23Vote
11Vote
3.726
blank (Tải file PDF)


Tiện ích ý kiến bài viết.

  1. Công dụng của tiện ích: Cho phép người dùng (gồm thành viên website và cả khách hàng) gửi phản hồi, ý kiến bên dưới mỗi bài viết trong website. Tiện ích có lợi cho sự phát triển đa dạng và khả năng tương tác cao với người dùng.
  2. Hoạt động của tiện ích: Sau khi cài đặt thành công tiện ích “Ý kiến bài viết” vào website bên dưới mỗi bài viết sẽ hiển thị khung công cụ để người dùng gửi ý kiến đánh giá vào bài viết. 

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết

3.
Trình tự thực hiện cài đặt tiện ích.

Bước 1: Hội nhập trang quản trị.

Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN CMS 3.0 để hội nhập trang quản trị ==> Nhập tên truy cập ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết


Bước 2: Hội Nhập Trang Tổng Quan.

 

Nhập tên truy cập ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> Hội nhập

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết


Bước 3: Cài đặt tiện ích vào website

Chọn thư mục cài đặt ==> Tiện ích ==> vào danh sách tất cả tiển ích ==> nhấn chọn nút Miễn phí tại tiện ích “Ý Kiến Bài Viết-1.0.0”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết


Bước 4: Thiết lập cài đặt công cụ gửi ý kiến bài viết.

Sau khi cài đặt tiện ích thành công vào bài viết, trong thư mục “Nội dung” sẽ tự động hiển thị thêm thư mục “Ý kiến bài viết” đây là nơi bạn thực hiện thiết lập các cài đặt cho công cụ gửi ý kiến của người dùng.

Vào mục Nội Dung ==> Chọn Ý Kiến Bài Viết ==> Chọn Thiết Lập.

Tại đây hệ thống đã có sẵn một rule thiết lập cho phép người dùng gửi ý kiến bài viết  vào tất cả các trang. Bạn có thể sử dụng luôn rule này hoặc có thể tùy chỉnh hay xóa rule và tạo một rule mới theo nhu cầu của bạn.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết


Bước 5: Thiết lập cài đặt cho Rule tạo ý kiến mới.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết
  1. Đặt tên cho rule mới.
  2. Sử dụng công cụ soạn thảo HTML.

==> Chọn bật để cài đặt công cụ hỗ trợ người dùng soạn thỏa nội dung đoạn text ý kiến.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết

3. Cho phép thẻ liên kết: Khi chọn “bật” tại nút này, người dùng có thể chèn các liên kết dẫn đến các website khác khi tạo bài viết.

4. Cho phép thẻ hình ảnh: Cho phép người dùng chèn hình ảnh vào nội dung ý kiến.

5. Chọn Bật/ tắt hiển thị nút để chèn biểu tượng cảm xúc trong khung ý kiến.

Yêu cầu để sử dụng biểu tượng cảm xúc:

. Mục số (2) phải được bật.

. Mục số (4) phải được bật.

. Plugin "Biểu tượng cảm xúc" phải được cài đặt và có ít nhất 1 gói biểu tượng được cài vào website.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết


6. Chọn bật/tắt thẻ media: Cho phép chèn video, audio vào bài viết.

7. Yêu cầu mã xác minh khi gửi bài. 

Khung yêu cầu nhập mã xác minh sẽ hiển thị khi bạn chọn “Bật” tại giá trị này.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết

8. Chọn bật để quản trị website xét duyệt nội dung ý kiến.

(chỉ khi quản trị viên duyệt và cho phép thì nội dung ý kiến mới có thể hiển thị ngoài layout website).

9-10. Chọn độ dài tối thiểu và tối đa của nội dung ý kiến.

11. Quy định khoảng cách thời gian giữa 2 lần gửi ý kiến liên tiếp của một người dùng!

 

12: Chọn số lượng ý kiến tối đa mà một người dùng có thể gửi trong một ngày.

13: Cho phép người gửi chỉnh sửa ý kiến đã gửi!

14: Kích hoạt: Rule chỉ hoạt động khi bật kích hoạt.

15: Rule được áp dụng cho các trang nào.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết


16. Rule được áp dụng cho nhóm thành viên nào!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết


==>  Sau khi thiết lập các cài đặt cho Rule mới, nhấn chọn lưu để hoàn tất!


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết

Bước 6. Thay đổi vị trí các Rule.

Các rule sẽ được ưu tiên từ trên xuống dưới, một trang được add vào nhiều rule, các thiết lập của rule cao nhất sẽ có hiệu lực cho trang đó!

==>  Có thể thay đổi thứ tự ưu tiên cho các rule bằng cách chọn di chuyển Lên/Xuống các rule.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết


Bước 7. Kiểm tra hoạt động của tiện ích.

Sau khi cài đặt thành công công cụ ngoài layout sẽ hiển thị nhập ý kiến cho người dùng sử dụng.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích ý kiến bài viết

 

Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)