B. Tạo Top Menu

09 Tháng Sáu 201412:48 SA(Xem: 17267)
B. Tạo Top Menu
5146Vote
417Vote
369Vote
24Vote
16Vote
4.2242
blank (Xem file PDF)

HƯỚNG DẪN TẠO TOP MENU WEBSITE


Các bài hướng dẫn trước chúng ta đã được hướng dẫn thực hành tạo banner và bố cục cho website!

Đối với bố cục mới tạo, ngoài việc tạo banner, chúng ta còn cần thêm nhiều thành phần hiển thị khác! Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hành thêm top menu cho webiste.

Dưới đây là những bước hướng dẫn thêm top menu với thiết kế bố cục đơn giản.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

Bước 1: Tại khung chứa cần tạo top menu chọn ký hiệu dấu (+) => Chọn tiện ích hiển thị “Danh Mục” => Chọn “Thêm”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

Bước 2: Thiết lập cài đặt căn bản cho Top Menu.

Các cài đặt cơ bản cần thiết lập gồm:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

1. Tên: Đặt tên cho danh mục để phân biệt với các thành phần danh mục khác nhau.

Danh mục chúng ta cần tạo là “Top Menu”.

=> Nhập trực tiếp tên danh mục vào ô trống!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

2. Loại hiển thị: Lựa chọn kiểu hiển thị cho danh mục! Đối với Top Menu chúng ta chọn “Nằm Ngang”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

3. Nhánh hiển thị: Chọn nhánh hiển thị tức chọn các thư mục hiển thị tại Top Menu.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

4. Level nhánh con: Sau khi tùy chọn danh mục hiển thị, đối với các danh mục gồm nhiều nhánh con chúng ta cần lựa chọn cho phép nhánh con nào hiển thị trực tiếp tại top menu.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

Nhánh 1 thuộc danh mục trang nhà theo site mẫu hướng dẫn bao gồm:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

Các nhánh con này sẽ hiển thị trên top menu mới được tạo!

5. Kích hoạt: Danh mục chỉ hiển thị khi bạn chọn bật kích hoạt.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

6. Tùy chọn “Hiển Thị Trên Các Trang”: Chọn các trang mà top menu có thể hiển thị! Đối với Top menu nên chọn “ Hiển thi trên tất cả các trang!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

Ghi chú:

Các mục cài đặt khác như HTML ID (Giá trị của thuộc tính Id của widget ngoài layout), CSS class (Tùy chỉnh lớp css), Thuộc tính style css. Các mục này chỉ giành cho quản trị viên có kiển thức về HTML và CSS.

Bước 3: Chọn lưu “Danh mục” vừa được tạo!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

Bố cục “Trang Nhà” được tạo hiện tại có banner và top menu!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

Top Menu được hiển thị.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo top menu

Chúc các bạn thực hành thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)